Spreekuren – Huisartsenpraktijk Khawar – Enschede
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Khawar
Beltstraat 43B 7512 AC
Enschede

Spreekuren

Huisartsen

Onze huisartsen doen dagelijks spreekuur, telefonisch spreekuur en indien medisch noodzakelijk komen ze op huisbezoek.
Daarnaast doen ze dienst op de spoedpost in Enschede.
Het is mogelijk om online een afspraak te maken bij de huisartsen.

Ook een huisarts in opleiding heeft dezelfde taken als een huisarts. Hierbij vindt supervisie plaats door huisarts Khawar.

PA en VS

Een Physician assistant (PA) en Verpleegkundig Specialist (VS) voeren zelfstandig spreekuur en ondersteunen daarmee de huisarts.
Ze hebben als taak het diagnosticeren en behandelen van alle aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen.
Hierbij vindt de supervisie plaats door de huisarts. Het doel is om u als patiënt laagdrempelige zorg aan te kunnen bieden.
U kunt online een afspraak maken bij onze PA en VS.

Praktijkverpleegkundige

Een praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner huisarts (POH) voert spreekuren voor patiënten die chronische zorg nodig hebben.
Zoals diabetes, hart-vaatziekten, Astma, COPD. Ook begeleidt ze mensen die willen stoppen met roken. Ze doet uitgebreide controles
en adviseert over medicatiegebruik.
Veelal worden afspraken doorgepland, mocht u een afspraak wensen, neemt u dan telefonisch contact op met de praktijk.

Assistentes

Onze assistentes zijn opgeleid om zelfstandig spreekuren te houden.
U kunt online een afspraak bij hun plannen voor:

  • wratten aanstippen
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen

Neemt u contact op met de assistentes voor het aanvragen van machtigingen, opvragen van uitslagen, verwijsbrieven.

Als u contact opneemt met onze praktijk zal de assistente in schatten op welke termijn u gezien moet worden,
daarvoor zal ze u een aantal vragen stellen. In sommige gevallen zal ze u een advies geven aangaande uw gezondheid.

Alles wat u met een van onze praktijkmedewerkers bespreekt valt onder het beroepsgeheim.

Heeft u meer dan één klacht vermeld dit dan aan de telefoon dan kunnen we meer tijd voor u inplannen!

POH GGZ

Bij een POH-GGZ kunt u terecht voor Psychische problematiek.
Ze kan ondersteuning bieden bij moeilijke situaties zoals een burn-out, echtscheiding, of bij klachten zoals piekeren of somberheid.
Daarnaast kan een POH-GGZ samen met de huisarts bepalen of een patiënt doorverwezen moet worden naar een psychiater of psycholoog.

POH Jeugd

Voorbeelden van situaties waarbij verwijzing naar de POH-Jeugd zinvol kan zijn:

Ondersteunen van de huisarts bij vraagverheldering en adviseren over de aard van de klacht, verwijs- en behandelmogelijkheden in de regio;
Kortdurende begeleiding of behandeling van jeugdige patiënten met psychische klachten;
Het bieden van begeleiding en ondersteuning rondom opvoedt vragen;
Het bieden van begeleiden en ondersteuning ter overbrugging van eventuele wachttijden bij doorverwijzing naar een andere gespecialiseerde vorm van geestelijke gezondheidszorg.